Lưu trữ hàng ngày: 16/03/2018

lenovo đời mới

LENOVO VỚI CHIẾN LƯỢC ĐƯA CHROMEBOOK VÀO GIÁO DỤC

レノボが国内投入する「Chromebook」は教育市場で成功するか? Liệu Lenovo sẽ thành công trong thị trường giáo dục khi đưa “Chromebook” vào thị trường trong nước?レノボが日本市場にChromebookを投入する。Lenovo sẽ đưa Chromebook vào thị trường...
Close
error: Content is protected !!