Lưu trữ hàng ngày: 21/03/2018

Uber sẽ bị yêu cầu trả lời về độ tin cậy của xe hơi tự lái.

XE HƠI TỰ LÁI UBER, CẢI TIẾN LỚN HAY BƯỚC LÙI

自動運転車、歩行者の死亡事故で“大きく後退” Xe hơi tự lái, “một bước lùi lớn” vì gây ra tai nạn chết người cho người đi bộ ウーバーは自動運転車の信頼性を問われることになる。Uber sẽ bị yêu cầu trả...
Close
error: Content is protected !!