CyberAgent phát hành tiền ảo riêng vào năm 2019 – từ bỏ việc gia tham gia sàn giao dịch

5
2489

サイバーエージェント、2019年中に独自の仮想通貨発行へ ── 取引所参入は断念

CyberAgent phát hành tiền ảo riêng vào năm 2019 – từ bỏ việc gia tham gia sàn giao dịch

サイバーエージェントビットコインは、2019年中に独自の仮想通貨の発行を目指す方針を固めた。同社は、2018年春に仮想通貨取引所の設置を目指していたが、取引所事業への参入は断念する。

CyberAgent Bitcoin đã củng cố chính sách hướng đến việc phát hành tiền ảo vào năm 2019. Công ty này hướng đến mục đích thiết lập sàn giao dịch tiền ảo vào mùa xuân năm 2018, nhưng đã từ bỏ kế hoạch tham gia hoạt động giao dịch.

仮想通貨の取引所業界は、大手の参入が相次ぎ、競争が激化している。さらに、コインチェックの仮想通貨流出事件後、金融庁が取引所に対する監督を強化したことで、先行きの不透明感が強まっている。

Trong thị trường sàn giao dịch tiền ảo, các công ty lớn ngày càng nhiều, sự cạnh tranh ngày càng tăng. Hơn nữa, sau sự cố rò rỉ tiền ảo của Coincheck, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã tăng cường giám sát đối với các sàn giao dịch, cảm giác không chắc chắn về tương lai cũng tăng lên.

こうしたことから、「エンタメ金融」を打ち出しているサイバーエージェントビットコインは、独自の仮想通貨の研究に注力する方針へと転換した。サイバーエージェントビットコインの卜部宏樹社長が明らかにした。

Vì những lý do này, Cyber Agent Bitcoin đưa ra “tài chính giải trí” đã chuyển sang chính sách tập trung vào nghiên cứu tiền ảo riêng. Chủ tịch Hiroki Urabe của Cyber Agent Bitcoin đã tiết lộ.

サイバーエージェントビットコインは、サイバーエージェントの完全子会社として2017年10月に設立された。設立後は、資金決済法で義務付けられている仮想通貨交換業者としての金融庁への登録を目指し、手続きを進めていた。

CyberAgent Bitcoin được thành lập vào tháng 10 năm 2017 với tư cách là công ty con thuộc sở hữu của CyberAgent. Sau khi thành lập, chúng tôi hướng tới việc đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính như là sàn giao dịch tiền ảo được uỷ quyền theo luật thanh khoản vốn và đã tiến hành các thủ tục.

しかし、2018年1月26日、コインチェックから580億円相当の仮想通貨NEMが流出する事件が発生し、金融庁が既存の交換業者への監督を強化した。金融庁への登録が完了している仮想通貨交換業者16社と、審査中のみなし業者に対して、順次立入検査し、業務の停止や業務の改善を命じている。

Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, đã phát sinh sự cố rò rỉ tiền ảo NEM tương đương với 58 tỷ yên từ Coincheck, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch hiện có. Ra lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, kiểm tra tại chỗ tuần tự đối với các sàn giao dịch được coi là đang trong quá trình xem xét và 16 sàn giao dịch tiền ảo đã hoàn tất việc đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

一方で、金融庁が既存の交換業者とみなし業者への監督を強化したあおりで、サイバーエージェントビットコインを含む新規の登録を目指す業者の審査については、先送りとなっていた。

Mặt khác, khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính tăng cường giám sát đối với các sàn giao dịch hiện tại và các sàn giao dịch đang được xem xét, việc xem xét các sàn giao dịch muốn đăng ký mới bao gồm CyberAgent Bitcoin đã bị hoãn lại.

さらに、競争環境も激変している。2018年4月に入って、マネックスグループがコインチェックを買収し、ヤフーの完全子会社Zコーポレーションが交換業者ビットアルゴ取引所東京への資本参加を発表した。また、現時点でみなし業者16社のうち少なくとも7社が取引所事業から撤退することが判明している。

Hơn thế nữa, môi trường cạnh tranh đang trải qua một sự thay đổi đột ngột. Vào tháng 4 năm 2018, Monex Group đã thâu tóm Coincheck, Z Corporation, công ty con thuộc sở hữu của Yahoo, đã thông báo về việc tham gia vốn vào thị trường sàn giao dịch BitARG Exchange Tokyo. Hơn nữa, vào thời điểm hiện tại, ít nhất 7 trong số 16 sàn giao dịch được xác định là rút khỏi hoạt động giao dịch.

こうした事業環境からサイバーエージェントビットコインは、登録手続きが長引くことによる取引所事業への参入の遅れは、競争力の大幅な低下につながると判断した。

Từ môi trường kinh doanh như vậy, CyberAgent Bitcoin phán đoán rằng sự chậm trễ trong việc tham gia vào hoạt động giao dịch do thủ tục đăng ký kéo dài sẽ dẫn đến sự suy giảm đáng kể khả năng cạnh tranh.

サイバーエージェントは2017年12月、仮想通貨やブロックチェーン関連の事業を展開しているセレスに出資。サイバーエージェントビットコインは、セレスの関連会社である交換業者ビットバンクから、技術面で支援を受けるなど連携を深めている。

Vào tháng 12 năm 2017, CyberAgent đã đầu tư vào Ceres, công ty đang triển khai hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo và blockchain. CyberAgent Bitcoin đang tăng cường hợp tác, chẳng hạn như nhận hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Bitbank, sàn giao dịch có liên kết với Ceres.

今後、インターネットテレビ局AbemaTVやゲームなど、サイバーエージェント・グループが展開する事業での独自の仮想通貨の活用に向け、研究と開発を進めることにしている。

Trong tương lai sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển hướng đến việc sử dụng tiền ảo riêng trong hoạt động kinh doanh phát triển bởi CyberAgent Group, chẳng hạn như đài truyền hình internet AbemaTV và trò chơi.

Chủ tịch Hiroki Urabe của CyberAgent Bitcoin, người đã chuyển hướng sang việc phát hành tiền ảo riêng từ khi bắt đầu thành lập sàn giao dịch
Chủ tịch Hiroki Urabe của CyberAgent Bitcoin, người đã chuyển hướng sang việc phát hành tiền ảo riêng từ khi bắt đầu thành lập sàn giao dịch

Chủ tịch Hiroki Urabe của CyberAgent Bitcoin, người đã chuyển hướng sang việc phát hành tiền ảo riêng từ khi bắt đầu thành lập sàn giao dịch

卜部社長はBusiness Insider Japanの取材に、「独自の仮想通貨を通じてサイバーエージェントの経済圏を広げていくため、引き続き努力していく」と語った。

Chủ tịch Urabe cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Business Insider Nhật Bản, “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mở rộng phạm vi kinh tế của CyberAgent thông qua tiền ảo riêng”.

Nguồn: Business Insider

Từ vựng

独自 (どくじ): độc lập, riêng, cá nhân

仮想通貨 (かそうつうか): tiền ảo

取引所 (とりひきじょ): sàn giao dịch

参入 (さんにゅう): gia nhập

断念 (だんねん): sự từ bỏ

目指す (めざす): nhắm vào, hướng đến

方針 (ほうしん): phương châm, chính sách

固める (かためる): củng cố

設置 (せっち): thiết lập, thành lập

事業 (じぎょう): dự án

業界 (ぎょうかい): ngành, ngành nghề, giới, thị trường

大手 (おおて): công ty lớn

相次ぐ (あいつぐ): tiếp theo, tiếp tục

競争 (きょうそう): sự cạnh tranh

激化 (げきか): tăng

流出 (りゅうしゅつ): rò rỉ, bị lộ, thất thoát

金融庁 (きんゆうちょう): Cơ quan Dịch vụ Tài chính

監督 (かんとく): sự giám sát

強化 (きょうか): tăng cường, đẩy mạnh

先行き (さきゆき): tương lai, triển vọng

不透明感 (ふとうめいかん): cảm giác không chắc chắn, thiếu rõ ràng, thiếu quyết đoán

エンタメ: giải trí

打ち出す (うちだす): đưa ra

注力 (ちゅうりょく): tập trung vào

転換 (てんかん): sự chuyển đổi

明らかにする (あきらかにする): tiết lộ, làm sáng tỏ

子会社 (こがいしゃ): công ty con

決済 (けっさい): sự thanh toán, sự thanh khoản

資金 (しきん): tiền vốn, quỹ

義務付ける (ぎむづける): giao nghĩa vụ, yêu cầu bắt buộc

交換 (こうかん): trao đổi

登録 (とうろく): sự đăng ký

相当 (そうとう): tương đương

既存 (きそん): sẵn có, hiện có, tồn tại

完了 (かんりょう): xong xuôi, kết thúc, hoàn thành

審査 (しんさ): thẩm tra, kiểm tra

業務 (ぎょうむ): nghiệp vụ, kinh doanh, công việc kinh doanh

停止 (ていし): đình chỉ, tạm dừng

改善 (かいぜん): sự cải thiện

命じる (めいじる): ban hành, chỉ định, ra lệnh

立入検査 (たちいりけんさ): kiểm tra tại chỗ

順次 (じゅんじ): tuần tự, theo thứ tự

含む (ふくむ): bao gồm, gồm

新規 (しんき): mới

先送り (さきおくり): hoãn lại

激変 (げきへん): sự nổi lên, sự dấy lên, sự thay đổi đột ngột

買収 (ばいしゅう): thâu tóm, thu mua

現時点 (げんじてん): thời điểm hiện tại
撤退 (てったい: sự rút lui, sự rút khỏi

長引く (ながびく): kéo dài

大幅 (おおはば): nhiều, mạnh mẽ, đáng kể

低下 (ていか): sự suy giảm

判断 (はんだん): sự phán đoán, sự đánh giá

展開 (てんかい): triển khai, mở rộng

出資 (しゅっし): đầu tư

技術面 (ぎじゅつめん): về mặt kỹ thuật

支援 (しえん): sự hỗ trợ

連携 (れんけい): sự hợp tác

立ち上げ (たちあげ): sự bắt đầu, sự khởi động, sự thành lập

舵を切る (かじをきる): quay bánh lái của một con tàu, chuyển hướng

取材 (しゅざい): cuộc phỏng vấn

Trung  đang tìm Cộng Sự – Chiến Hữu ở cả Việt Nam và Nhật Bản làm cùng mình về mảng Tiếng Nhật và dịch vụ (sim, wifi, order,…) nhằm hỗ trợ các bạn Việt Nam sinh sống tại đây.

Facebook admin                https://www.facebook.com/ngotrungcka (inbox)
Page học tậphttps://www.facebook.com/hoctiengnhatcungpichan/ luyện học từ vựng theo bản tin song ngữ Nhật – Việt
Group (sách và tài liệu)https://goo.gl/AoXgJj download các loại giáo trình tự học
Group (chia sẻ cuộc sống bên Nhật)https://goo.gl/ReygSH tổng quan đời sống bên Nhật, cần chuẩn bị gì trước khi sang, chia sẻ – giúp đỡ
Page Sim & Wifi Nhậthttps://www.facebook.com/dichvuhotronhatban

Like và Share để mình có thêm động lực nhé! Cám Ơn Mọi Người!

Thân Ái và Quyết Thắng!!!

 

Use Facebook to Comment on this Post

5 BÌNH LUẬN

  1. Hi. I have checked your xocuapichan.com and i see you’ve got
    some duplicate content so probably it is the reason that you don’t rank hi
    in google. But you can fix this issue fast. There is a tool that creates articles like human, just search in google: miftolo’s tools

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here