Lưu trữ hàng ngày: 28/06/2018

“Bể chứa nước” có thể biết thời tiết và nhiệt độ trong ngày chỉ...

その日の天気と気温が一目でわかる「水槽」 “Bể chứa nước” có thể biết thời tiết và nhiệt độ trong ngày chỉ với một cái nhìn 朝、その日の天気を知りたいとする。Buổi sáng, bạn muốn biết thời tiết...
Close
error: Content is protected !!